Designet af produktet kan laves på to måder:
- Vi laver et layout, eventuelt efter kundens materiale eller strøtanker. Ligger dette layout ikke inde for de rammer, kunden havde tænkt sig, laver vi selvfølgelig de ændringer, der skal til for, at layoutet kan accepteres.
- Vi fremstiller produktet efter kundens anvisninger. Skulle det vise sig, at kundens anvisninger ikke kan realiseres, foretages der selvfølgelig ikke ændringer uden kundens samtykke.

Er det kundens ønske, laver vi selvfølgelig også produktet på andre sprog.

Indholdet af produktet kan være hvad som helst, så længe det ikke er diskriminerede eller nedsættende. Indholdet skal selvfølgelig også overholde det lands love, hvor produktet skal bruges. Vi producerer ikke produkter, som er med til at opfordrer til optøjer og andre uroligheder.